Sistemul bancar din România

Anul 2021 a reprezentat pentru sistemul bancar românesc cel mai bun an de după criza financiară trecută. Sistemul bancar a demonstrat că este parte din soluție. Băncile au susținut economia României și populația prin finanțare. Finanțarea economiei românești de către sistemul bancar românesc a înregistrat o creștere solidă, de 14,8%, fiind la cel mai ridicat ritm din ultimii 12 ani. În pofida elementelor determinate de contextul pandemic, avansul activelor sistemului bancar a fost de 14,23%, în timp ce economisirea a crescut cu 13,9% în anul 2021

La nivelul anului 2022, sistemul bancar din România demonstrează că este în continuare solid și rezilient și poate să-și îndeplinească mandatul implicit pe care îl are. Indicatorii de solvabilitate și lichiditate plasează sectorul bancar în rândul celor mai solide din UE. Încă de la debutul pandemiei, indicatorii de soliditate ai sistemului bancar au permis o abordare proactivă, de absorbție a problemelor clienților și de creștere a creditării într-un ritm susținut. Indicatorul de solvabilitate a ajuns la 21,43%, în luna iunie 2022, fiind de două ori și jumătate peste minimul solicitat.

Pilonii sistemului bancar

Banca Națională a României

Banca Naţională a României, instituţie publică independentă, are dreptul exclusiv de emisiune, fiind singura instituţie autorizată să emită însemne monetare, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a fost înfiinţat în anul 1996, fiind constituit ca persoană juridică de drept public. Obiectivul principal al Fondului este garantarea rambursării depozitelor constituite la instituţiile de credit potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite prin legea de funcţionare a Fondului, precum şi desfăşurarea activităţii ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al instituţiilor de credit, în cazul desemnării sale în una din aceste calităţi.

Biroul de Credit

Înfiinţat la iniţiativa sectorului bancar românesc, Biroul de Credit îşi propune să sprijine participanţii la sistem prin furnizarea de informaţii reale, actualizate şi consistente referitoare la persoanele fizice care au contractat credite de la bănci sau societăţile financiare, au achiziţionat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări. Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 25 de bănci.

TRANSFOND

Ca urmare a eforturilor deosebite depuse atât de banca centrală, cât şi de comunitatea bancară pentru o reformă structurală a sistemelor de plăţi şi decontări din România, în prezent România dispune de un sistem de plăţi modern, la nivelul celor existente în Uniunea Europeană.

Institutul Bancar Român

Institutul Bancar Român Înfiinţat în anul 1991, Institutul Bancar Român are ca principal obiectiv perfecţionarea profesională, pregătirea şi specializarea personalului bancar, în conformitate cu cerinţele stabilite de instituţiile de credit şi Banca Naţională a României, în cooperare cu Asociaţia Română a Băncilor şi cu programele aprobate de Consiliul de Administraţie al Institutului Bancar Român.

Centrala Incidentelor de Plăţi

Înfiinţată în anul 1997 în cadrul Băncii Naţionale a României, Centrala Incidentelor de Plăţi este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor cu instrumente de plată (cecuri, cambii, bilete la ordin), atât din punct de vedere bancar (tragerea în descoperit de cont, neonorarea angajamentelor asumate prin aceste instrumente), cât şi din punct de vedere social (pierdere / furt / distrugere).

Centrala Riscurilor de Credit

Centrala Riscului de Credit – CRC (fostă Centrala Riscurilor Bancare) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma minimă de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

ROMCARD

Înfiinţată în anul 1994 de cinci bănci din România, ROMCARD este o societate comercială care are ca obiect de activitate procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare.